asılmaq

asılmaq
1.
1. t-siz. Bir yerə ilişib, yaxud bir yerdən tutub sallanmaq. Budaqdan asılmaq. – . . Bir dəstə gül olaydım; Asılaydım yaxandan. (Bayatı).
2. məch. Bir yerə ilişdirilərək, keçirilərək, bir yerə bənd edilərək asılı vəziyyətə salınmaq. Bayram günü hər tərəfdə bayraqlar asılır. Ət qənarədən asılmışdır. – Məşədi Əsgər o tərəfə baxıb gördü ki, bir böyük ev var, qapısının üstündə elektrik fənəri asılıbdır. S. M. Q.. Dörd-beş mərtəbəli evlərin qabağından Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının şəkilləri asılmışdı. M. Hüs..
3. məch. Dar ağacına çəkilməklə edam edilmək. Boğazdan asılmaq. Asılmaq cəzası. – Rəhim bəy keçmiş günlərdən, qaçaq Əbdülkərimin «Sultanbud» təpəsinin üstündə asıldığından, «Qaraçuxa oğlunun» öldürülməsindən və bu gunə keyfiyyətlərindən nağıl edirdi. Ə. H.. <Əmiraslan> bir neçə müddət quldurluq edəndən sonra divan tərəfindən tutulub asıldı. S. S. A.. O gün məlun cinayətkar; Asılacaq boğazından. S. V..
2.
məch. Bişmək üçün od üstünə qoyulmaq (xörək, qazan. və s.). Xörək çoxdan asılıbdır. – Gəldiyev gələn kimi düyü islanar, qazan asılardı. M. C.. Bir gün qabaq, həyətdə böyük ocaqlar qurulub, böyük qazanlar asılardı. H. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • asılma — 1. «Asılmaq 1»dan f. is. 2. «Asılmaq 2»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asılmış — 1. «Asılmaq 1»dan f. sif. Qoca usta . . divardan asılmış telefonla kimə isə zəng etdi. M. Hüs.. Divarda mıxdan asılmış balaca çıraq sarı işıqlar salır, uşaqların kölgəsini eybəcər şəkildə böyüdərək yanırdı. M. İ.. 2. f. sif. Bişmək üçün od üstünə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asım-asım — olmaq dan. – dəyərək, yetişərək, səliqə ilə, gözəl bir surətdə asılmaq, sallanmaq. Yaz girəndə bu bağçanın çiçəkləri bir birinə qarışır, payız düşəndə rəngbərəng meyvələr asım asım olurdu. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baxılmaq — məch. 1. Tamaşa edilmək, gözdən keçirilmək, seyr edilmək. Yeni filmlərə baxılmaq. 2. Mütaliə edilmək, göz gəzdirilmək, gözdən keçirilmək, ötəri oxunmaq. Qəzetlərin bugünkü nömrələrinə baxılmışdır. 3. Gözdən keçirilmək, axtarılmaq, araşdırılmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daş — is. 1. Təbiətdə parçalar, yaxud böyük və kiçik kütlələr şəklində təsadüf olunan, suda həll olunmayan bərk cisim (süxur). Küçələrə daş döşəmək. – Bütün izdiham əlinə keçən daş, kəsək parçalarını alovun üstünə yağdırdı. . M. Hüs.. <Rübabə>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eşidilmək — məch. 1. Qulaq vasitəsilə qavranılmaq, qulaqla duyulmaq, qulağa çatmaq (səs haqqında). Yuxarıda qat qarışıq bir səs eşidildi. A. Ş.. Göydə ulduz ulduzu çağırırdı. . Yaxından dənizin uğultusu eşidilirdi. M. Hüs.. Birdən lap qulağının dibində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mıxlanmaq — məch. 1. Mıx vurulmaq, mıx vurulub bərkidilmək; mismarlanmaq. Limon yeşiyi pəncərəyə qoyulmuşdu, hələ ağzı mıxlanmamışdı. M. C.. 2. Mıxdan asılmaq, mıxla bərkidilmək, mıxla vurulmaq. Nəcəf artırmanın dirəyinə mıxlanmış balaca əlüzyuyana… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarmaqlanmaq — məch. 1. Qarmağa keçirilmək, qarmaqdan asılmaq, yaxud qarmaqla qaldırılmaq. // Qarmaqla tutulmaq (balıq). 2. Qarmaqla bir birinə bənd edilmək, keçirilmək, ilişdirilmək, bərkidilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qıl — is. Bəzi heyvanların və insanın bədənində çıxan sərt, qalın tük. Keçi qılı. At qılı. – Qaratoyuq tutmaq üçün at qılından cələ hörüb bağda, ağaclar altında çox xəzəl olan yerdə qururduq. S. S. A.. Möhkəm sarılmış keçi qılı sicim <xanın>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”